از ادغام یا تفکیک وزارتخانه ها چه خبر

از ادغام یا تفکیک وزارتخانه ها چه خبر

از ادغام یا تفکیک وزارتخانه ها چه خبر در بین مطالب خبر اسکای جستجو شده و نتایج زیر به نمایش در آمده است. لطفا توجه داشته باشید محتوای جستجو شده به صورت خودکار از وبسایتهای معتبر فارسی زبان اخذ شده و نتایج آن برای شما نمایش داده شده است.

سخنگوی کمیسیون اصلاح ساختار ت با اشاره به بررسی های این کمیسیون درباره ادغام یا تفکیک وزارت خانه ها گفت: ادغام یا تفکیک وزارتخانه ها طی سه ماه آینده مشخص می شود.
ادغام و تفکیک وزارتخانه ها با هر هدف و برنامه ای که صورت پذیرد، هزینه های سنگینی برای کشور و مردم در بر خواهد داشت؛ حال بین تفکیک وزارتخانه ها یا اصلاح ساختار ادغام کدام را باید انتخاب کرد؟
رو مه قانون؛ در گزارشی روند ادغام یا تفکیک وزارتخانه ها در ت را بررسی کرده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با تشریح دلایل ادغام وزارتخانه ها و با تاکید بر اینکه ت با ادغام ها کوچک نشد، گفت:تفکیک وزارتخانه ها تا قبل از معرفی وزرای ت دوازدهم تعیین تکلیف می شود.
موضوع تفکیک وزارتخانه های ادغام شده به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از انتخابات دوباره اوج گرفته و به نظر می رسد این بار اراده و تمایل بیشتری به انجام این کار وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون اصلاح ساختار ت با اشاره به بررسی های این کمیسیون درباره ادغام یا تفکیک وزارت خانه ها گفت: ادغام یا تفکیک وزارتخانه ها طی سه ماه آینده مشخص می شود.
یک کارشناس اقتصادی گفت: ادغام یا تفکیک وزارتخانه ها در شرایط فعلی کشور زیاد مهم نیست بلکه افرادی که در راس این وزارتخانه ها به عنوان ، معاون، مشاور قرار می گیرند باید اشخاصی آگاه به مسائل اقتصادی باشند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با تشریح دلایل ادغام وزارتخانه ها و با تاکید بر اینکه ت با ادغام ها کوچک نشد، گفت:تفکیک وزارتخانه ها تا قبل از معرفی وزرای ت دوازدهم تعیین تکلیف می شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با تشریح دلایل ادغام وزارتخانه ها و با تاکید بر اینکه ت با ادغام ها کوچک نشد، گفت:تفکیک وزارتخانه ها تا قبل از معرفی وزرای ت دوازدهم تعیین تکلیف می شود.
تشکیل وزارت خانه ای مستقل برای بازرگانی یا تفکیک و ادغام برخی بخش های تی توسط ت دوازدهم چه پیامدهایی را برای اقتصاد در پی خواهد داشت؟ تفکیک وزارتخانه ها چه ضرورتی دارد؟ آیا ادغام بخش های مرتبط بهتر…
شفقناـ یک کارشناس اقتصادی گفت: در تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها باید به ساختار نهادی در کشور توجه شود و با توجه به ساختار انحصاری حاکم بر جامعه، تفکیک وزارتخانه ها کارساز است. به گزارش شفقنا، «خلیل حیدری» روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا، درباره تفکیک یا ادغام دو وزارتخانه صنعت، معدن و […]
رئیس مجلس شورای ی گفت: موافق لایحه تفکیک وزارتخانه ها نیستم، زیرا مشکلات کشور مربوط به این حوزه ها نیست. این ادغام و تفکیک ها وقت کشور را می گیرد. چند سالی وقت صرف شد تا این وزارتخانه ها و ادارات کل آنها ادغام شوند و باید توجه داشت که مسائل اصلی کشور جنس دیگری دارد.
رفتارهای در زمینه ادغام و تفکیک وزارتخانه های ادغامی صنعت نباید رسوخ کند و لازم است ت با بررسی های کارشناسی در راستای اقتصاد مقاومتی در این زمینه گام بردارد.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران گفت: ت به جای تفکیک وزارتخانه ها باید به سمت ادغام وزارتخانه های دیگر از جمله نفت با نیرو و یا آموزش و پرورش با علوم و تحقیقات حرکت کند.
ت قصد دارد سه وزارتخانه ورزش وجوانان، راه وشهرسازی و صنعت، معدن و تجارت را تفکیک کند. این تفکیک در بین فعالان بخش خصوصی واکنش های مختلفی را ایجاد کرده است.
نمایندگان مجلس با بررسی دوفوریتی لایحه ت برای تفکیک سه وزارتخانه ادغام شده در ت قبل، یعنی تفکیک وزارتخانه های «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان»، مخالفت د.
راه و ترابری ت هفتم با انتقاد از طرح جداسازی وزارتخانه ها خواستار بررسی علمی تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها در قالب همکاری شرکت های ایرانی و خارجی فعال در حوزه ساختار سیستم اداری شد.
مسکن و شهرسازی ت هفتم با انتقاد از طرح جداسازی وزارتخانه ها خواستار بررسی علمی تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها در قالب همکاری شرکت های ایرانی و خارجی فعال در حوزه ساختار سیستم اداری شد.
اولین وزارتخانه ادغامی صنعت،معدن وتجارت معتقد است: فرایند ادغام باید کامل شود و مدیران چند بعدی بر مسند کار باشند تا مخاطبان وزارتخانه دستاوردهای ادغام را ببینند.
هاشمی زاهی: «متاسفانه با ادغام نه تنها ت کوچک نشد، بلکه مشاهده کردیم که وضع بدتر نیز شد و امروز در وزارتخانه ای مانند صنعت، معدن و تجارت نه صنعت متولی دارد و نه تجارت.»
عبدا... ناصری در رو مه شرق نوشت: این روزها بحث تفکیک وزارتخانه ها مطرح شده است. ادغام وزارتخانه های راه و شهرسازی، صنعت و بازرگانی، و ورزش و جوانان در ت قبل اقدامی عالمانه و کارشناسی نبود، بلکه براساس یک تکلیف اداری انجام شد.
رئیس مجلس شورای ی گفت: موافق لایحه تفکیک وزارتخانه ها نیستم، زیرا مشکلات کشور مربوط به این حوزه ها نیست. این ادغام و تفکیک ها وقت کشور را می گیرد.
ادغام غیر کارشناسانه وزارتخانه ها نه تنها منجر به دستی هدف این ادغام یعنی کوچک شدن بدنه ت و حذف موازی کاری و امور غیر ضروری نبوده بلکه با عریض و طویل شدن یک وزارتخانه و معطوف توجه به یک بخش و مغفول ماندن بخش دیگر، عملکرد بخش های مهمی از اقتصاد کلان کشور رو به افول نهاده است.
لغو ادغام وزارتخانه های راه و شهرسازی، ورزش و جوانان و صنعت،معدن و تجارت موضوعی است که به اعتقاد برخی کارشناسان، سیاستی غلط و به زعم برخی دیگر رویکردی سازنده و مؤثر به شمار می رود.
حدود ۶ سال پس از ادغام شدن وزارتخانه ها در ت دهم، دوباره لوایح تفکیک آنها از سوی ت یازدهم به مجلس فرستاده شد تا سه وزارتخانه راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان از یکدیگر تفکیک شوند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران گفت: بجای اینکه به فکر تفکیک وزارتخانه صنعت باشیم باید تمام تلاش خود را درجهت ادغام وزارتخانه های دیگر به کار ببندیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه فرصت آزمون و خطا در ادغام و تفکیک وزارتخانه ها زیاد بوده است گفت: تفکیک شکلی وزارتخانه ها بدون برنامه مداری بعد از چند سال حاصلی جزء ش ت نخواهد داشت.
مدیرعامل ایدرو و عضو اتاق بازرگانی گفت: ت به جای تفکیک وزارتخانه ها به سمت ادغام وزارتخانه های دیگر از جمله نفت و نیرو و یا آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات برود.
مسکن و شهرسازی ت هفتم با انتقاد از طرح جداسازی وزارتخانه ها خواستار بررسی علمی تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها در قالب همکاری شرکت های ایرانی و خارجی فعال در حوزه ساختار سیستم اداری شد.
سروستان در مجلس گفت: موضوع ادغام یا تفکیک وزارتخانه ها باید در کمیسیونی مشترک بررسی شود.
پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت درباره ادغام و تفکیک وزارتخانه ها گفت: اگر قرار باشد ت بنگاهداری کند باید چندین و چند وزارتخانه داشته باشد در این صورت باید وزارت صنایع و معادن و بازرگانی را احیا کرد.…
پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت درباره ادغام و تفکیک وزارتخانه ها گفت: اگر قرار باشد ت بنگاهداری کند باید چندین و چند وزارتخانه داشته باشد در این صورت باید وزارت صنایع و معادن و بازرگانی را احیا کرد.
بعد از چند روز بحث و مجادله شدید در رسانه ها بر سر فواید ادغام و تفکیک چند وزارتخانه مهم اقتصادی،…
تهران -ایرنا- مردم ساری در مجلس شورای ی گفت: در سال 1390 تعدادی از وزارتخانه ها با هم ادغام شدند که حدود وظایف و اختیارات وزارتخانه ها مشخص نشده است بنابراین ما همچنان 22 وزارتخانه داریم.
رئیس مجلس شورای ی گفت: موافق لایحه تفکیک وزارتخانه ها نیستم، زیرا مشکلات کشور مربوط به این حوزه ها نیست. این ادغام و تفکیک ها وقت کشور را می گیرد. چند سالی وقت صرف شد تا این وزارتخانه ها و ادارات…
موضوع بحث برانگیزی که در روزهای اخیر مطرح شده است لایحه تفکیک وزارتخانه هایی است که در ت دهم ادغام شدند و اکنون در صورت تصویب مجلس ک نه ت دوازدهم بر اساس ساختار جدید تشکیل می شود.
در صورتیکه محتوای جستجوی عبارت از ادغام یا تفکیک وزارتخانه ها چه خبر شامل مطالب نامناسب میباشد بر روی لینک درخواست حذف در آن صفحه کلیک نمائید تا اطلاعات از دسترس همه خارج گردد.

مطالب خبر اسکای

جستجوهای خبر اسکای