ز له 4 1 ریشتری کوهبنان را لرزاند وقوع 3 ز له بالای 4 ریشتر در یک روز

ز له 4 1 ریشتری کوهبنان را لرزاند وقوع 3 ز له بالای 4 ریشتر در یک روز

ز له 4 1 ریشتری کوهبنان را لرزاند وقوع 3 ز له بالای 4 ریشتر در یک روز در بین مطالب خبر اسکای جستجو شده و نتایج زیر به نمایش در آمده است. لطفا توجه داشته باشید محتوای جستجو شده به صورت خودکار از وبسایتهای معتبر فارسی زبان اخذ شده و نتایج آن برای شما نمایش داده شده است.

ز له ای به بزرگی 4.1 ریشتر کوهبنان کرمان را دقایقی پیش در عمق 10 کیلومتری زمین لرزاند.
ز له ای به بزرگی 4.1 ریشتر کوهبنان کرمان را دقایقی پیش در عمق 10 کیلومتری زمین لرزاند.
ز له ای به بزرگی 4.1 ریشتر کوهبنان کرمان را دقایقی پیش در عمق 10 کیلومتری زمین لرزاند.
ساعاتی پیش، زمین لرزه ای به بزرگی 4.1 ریشتر کوهبنان کرمان را لرزاند.
هم اکنون ز له ای به بزرگی ۴/۱ ریشتر استان کرمان حوالی کوهبنان را لرزاند
ز له ای به بزرگی ۴.۵ ریشتر حوالی کوهبنان در استان کرمان را لرزاند.
ز له ای به بزرگی 5.2 ریشتر شهرستان کوهبنان در استان کرمان را لرزاند.
شب گذشته زمین لرزه ای به بزرگی 5.2 ریشتر شهرستان کوهبنان استان کرمان را لرزاند.
زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر کوهبنان در کرمان را لرزاند.
ز له ای به بزرگی 3.6 ریشتر کوهبنان کرمان را لرزاند.
زمین لرزه ای به بزرگی 4.6 ریشتر حوالی کوهبنان کرمان را لرزاند.
ز له ای با بزرگی 4.6 ریشتر عصرامروز یکشنبه کوهبنان در استان کرمان را لرزاند.از خسارت احتمالی این زمین لرزه هنوز گزارش دریافت نشده است .
ز له ای به بزرگی 4.2 ریشتر مرز استان های کرمان و یزد حوالی کوهبنان را لرزاند.
زمین لرزه ای به بزرگی 4.1 در مقیاس ریشتر کوهبنان در استان کرمان را لرزاند.
زمین لرزه ای به بزرگی 4.1 در مقیاس ریشتر کوهبنان در استان کرمان را لرزاند.
ز له ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر کوهبنان در استان کرمان را لرزاند.
زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر دقایقی پیش در کوهبنان واقع در شمال استان کرمان به وقوع پیوست.
سه زمین لرزه به بزرگی ۴.۴، ۳.۲ و ۳.۱ ریشتر بامداد امروز کوهبنان را لرزاند.
زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر درعمق ۱۰ کیلومتر زمین استان کرمان - حوالی کوهبنان (کرمان) را لرزاند
ز له ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر کوهبنان کرمان را لرزاند.
زمین لرزه ای به بزر 4.4 ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین، صبح امروز حوالی کوهبنان در استان کرمان را لرزاند.
زمین لرزه ای به بزر 4.4 ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین، صبح امروز حوالی کوهبنان در استان کرمان را لرزاند.
زمین لرزه هایی به بزرگی ۴.۴ و ۴.۷ ریشتر دقایقی پیش بار دیگر کوهبنان واقع در استان کرمان را تکان داد.
ز له ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر، ساعت ۲۲:۱۱ مرز استان های کرمان و یزد - حوالی کوهبنان(کرمان) - در عمق ۱۰ کیلومتری زمین را لرزاند.
زمین لرزه 404 ریشتری کوهبنان در استان کرمان را لرزاند.
ز له ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر کوهبنان در استان کرمان را دوباره لرزاند.
زمین لرزه به بزرگی ۵.۲ ریشتر شب گذشته کوهبنان در استان کرمان را لرزاند.
زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر دقایقی پیش کوهبنان را لرزاند.
ز له ای به بزرگی 3.9 ریشتر حوالی هجدک کرمان را ساعت 21:19:40 امشب در طول جغرافیایی 57.21 و عرض جغرافیایی 30.81 لرزاند.
ز له ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر حوالی کیانشهر و کوهبنان در استان کرمان را لرزاند.
زمین لرزه ای با بزر ۴.۱ ریشتر دقایقی پیش کوهبنان را لرزاند.
زمین لرزه ای به بزرگی ۳ ریشتر صبح امروز کوهبنان در استان کرمان را لرزاند.
در صورتیکه محتوای جستجوی عبارت ز له 4 1 ریشتری کوهبنان را لرزاند وقوع 3 ز له بالای 4 ریشتر در یک روز شامل مطالب نامناسب میباشد بر روی لینک درخواست حذف در آن صفحه کلیک نمائید تا اطلاعات از دسترس همه خارج گردد.

مطالب خبر اسکای

جستجوهای خبر اسکای