ز له 4 1 ریشتری کوهبنان را لرزاند وقوع 3 ز له بالای 4 ریشتر در یک روز

ز له 4 1 ریشتری کوهبنان را لرزاند وقوع 3 ز له بالای 4 ریشتر در یک روز

ز له 4 1 ریشتری کوهبنان را لرزاند وقوع 3 ز له بالای 4 ریشتر در یک روز در بین مطالب خبر اسکای جستجو شده و نتایج زیر به نمایش در آمده است. لطفا توجه داشته باشید محتوای جستجو شده به صورت خودکار از وبسایتهای معتبر فارسی زبان اخذ شده و نتایج آن برای شما نمایش داده شده است.

ز له ای به بزرگی ۴.۵ ریشتر حوالی کوهبنان در استان کرمان را لرزاند.
ز له ای به بزرگی 5.2 ریشتر شهرستان کوهبنان در استان کرمان را لرزاند.
شب گذشته زمین لرزه ای به بزرگی 5.2 ریشتر شهرستان کوهبنان استان کرمان را لرزاند.
زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر کوهبنان در کرمان را لرزاند.
زمین لرزه ای به بزرگی 4.1 در مقیاس ریشتر کوهبنان در استان کرمان را لرزاند.
زمین لرزه ای به بزرگی 4.1 در مقیاس ریشتر کوهبنان در استان کرمان را لرزاند.
زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر دقایقی پیش در کوهبنان واقع در شمال استان کرمان به وقوع پیوست.
ز له ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر کوهبنان کرمان را لرزاند.
زمین لرزه ای به بزر 4.4 ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین، صبح امروز حوالی کوهبنان در استان کرمان را لرزاند.
زمین لرزه ای به بزر 4.4 ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین، صبح امروز حوالی کوهبنان در استان کرمان را لرزاند.
ز له ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر، ساعت ۲۲:۱۱ مرز استان های کرمان و یزد - حوالی کوهبنان(کرمان) - در عمق ۱۰ کیلومتری زمین را لرزاند.
ز له ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر کوهبنان در استان کرمان را دوباره لرزاند.
ز له ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر حوالی کیانشهر و کوهبنان در استان کرمان را لرزاند.
در صورتیکه محتوای جستجوی عبارت ز له 4 1 ریشتری کوهبنان را لرزاند وقوع 3 ز له بالای 4 ریشتر در یک روز شامل مطالب نامناسب میباشد بر روی لینک درخواست حذف در آن صفحه کلیک نمائید تا اطلاعات از دسترس همه خارج گردد.

مطالب خبر اسکای

جستجوهای خبر اسکای